Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

 Modlitwa za dusze

w czyśćcu cierpiące

 

Boże, Ty nam nakazałeś miłować

wszystkich ludzi, także tych,

których śmierć zabrała z tej ziemi.

Pokornie prosimy, przez nieskończone

miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego

Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad

duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które

 muszą odpokutować za swoje grzechy.,

zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im

Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił

światłem i Twoją łaską oraz umacniał

w nadziei Twego miłosierdzia. Racz je

wprowadzić do Królestwa Twojej chwały

za przyczyną Najświętszej Maryi Panny

i wszystkich Świętych, jak również

 przez modlitwy Twego świętego Kościoła

 i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich,

którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.