Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na

ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem. 

Spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się przez Twojego

Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z niewiasty" prawdziwym

przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,

aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku

dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw,

aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla

swojego człowieczeństwa i jego rozwoju w

prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską

sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich

słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze 

rodziny. Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem

Świętej Rodziny z Nazaretu - ażeby Kościół wśród wszystkich

narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo

w rodzinach i przez rodziny. Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i

Miłością, w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.