Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Litania (łac. litania; od gr. litaneía― proszenie, błaganie) to jedna z form modlitwy błagalnej; jej błagalny charakter wybrzmiewa najpełniej przy jej wspólnotowym, rytmicznym i jednostajnym, mantrycznym niejako odmawianiu. Składa się na litanię cały szereg pochwalnych inwokacji do Boga, Najświętszej Maryi Panny lub świętych, do których to inwokacji dopowiada się wezwanie prośbę o zmiłowanie, jeśli kierowane są do Boga, albo o wstawiennictwo, jeżeli adresowane są do Matki Bożej lub świętych Pańskich. W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały dwie wersje litanii do świętego Mikołaja.

 

2.1. I wersja

 

Kyrie eleison, Chryste eleison ― Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas ― Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże ― zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże.

 

Święty Mikołaju, cudotwórco ―módl się za nami,

Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich,

Święty Mikołaju, obrońco dziewic,

Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących,

Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych,

Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń Bożych,

Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych,

Święty Mikołaju, ucieczko chorych,

Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany,

Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych,

Święty Mikołaju, pogromco złych duchów,

Święty Mikołaju, słowa Bożego głosicielu,

Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami,

Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych,

Święty Mikołaju, podporo więźniów,

Święty Mikołaju, strzegący tajemnic,

Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku,

Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo,

Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości,

Święty Mikołaju, opiekunie sierot,

Święty Mikołaju, opiekunie rodzin,

Święty Mikołaju, naśladowco cnót Chrystusowych,

Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana,

Święty Mikołaju, ratunku konających,

Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych,

Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie,

Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy,

Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła,

Święty Mikołaju, opiekunie naszej parafii.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ― przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ― wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ― zmiłuj się nad nami.

 

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju!

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Prowadzący: Módlmy się: Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; † racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, * abyśmy, będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

 

2.2. II wersja

 

Kyrie eleison, Chryste eleison ― Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas ― Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże ― zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże.

 

Święty Mikołaju, święty wyznawco ―módl się za nami,

Święty Mikołaju, któryś ujrzał Archanioła Michała w niebieskiej chwale,

Święty Mikołaju, któryś miał być świadkiem Jezusa Chrystusa w wielu miejscach,

Święty Mikołaju, Ducha Bożego pełny,

Święty Mikołaju, miłością Boga i bliźnich pałający,

Święty Mikołaju, bojowniku wiary,

Święty Mikołaju, lilio czystości,

Święty Mikołaju, w cichości i pokorze Bogu oddany,

Święty Mikołaju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,

Święty Mikołaju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu pogan,

Święty Mikołaju, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,

Święty Mikołaju, chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,

Święty Mikołaju, obrońco sierot i wdów,

Święty Mikołaju, pociecho ubogich i opuszczonych,

Święty Mikołaju, ucieczko błądzących,

Święty Mikołaju, przemożny orędowniku u Boga,

Święty Mikołaju, zawsze pogodny i radosny,

Święty Mikołaju, opiekujący się chorymi,

Święty Mikołaju, godzący zwaśnionych,

Święty Mikołaju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony,

Święty Mikołaju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,

Święty Mikołaju, piękny przykładzie doskonałości,

Święty Mikołaju, wzorze męstwa,

Święty Mikołaju, aniele w ciele ludzkim,

Święty Mikołaju, opiekunie sierot i nienarodzonych,

Święty Mikołaju, dobry doradco samotnych matek,

Święty Mikołaju, niebiański patronie dzieci i młodzieży,

Święty Mikołaju, wielki cudotwórco,

Święty Mikołaju, dzielny patronie wszystkich twych czcicieli,

Święty Mikołaju, jasno świecąca gwiazdo świętości,

Święty Mikołaju, pełny chwały obrońco dzieci,

Święty Mikołaju, przewodniku małych dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu,

Święty Mikołaju, siedmioma darami Ducha Świętego przyozdobiony,

Święty Mikołaju, pobożny i skupiony przed obliczem Bożym.

 

Święty Mikołaju, abyśmy z grzechów naszych powstawali ― proś za nami,

Święty Mikołaju, abyśmy szczerze pokutowali,

Święty Mikołaju, abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,

Święty Mikołaju, abyśmy w cnocie postępowali,

Święty Mikołaju, abyśmy w jedności i zgodzie żyli,

Święty Mikołaju, abyśmy w wierze niezachwianie trwali,

Święty Mikołaju, abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,

Święty Mikołaju, abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli,

Święty Mikołaju, abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,

Święty Mikołaju, abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili,

Święty Mikołaju, abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,

Święty Mikołaju, abyśmy po przejściu życia doczesnego z tobą się połączyli.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ― przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ― wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata ― zmiłuj się nad nami.

 

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju!

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, dla wyznania prawdziwej wiary wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * w tejże wierze niezachwiani raczej wszystkie przeciwności przetrwali, niż szkodę na duszy naszej ponieśli i uszli ognia piekielnego. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.