Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Godzinki to modlitwa ludowa, paraliturgiczna. Ułożona została z uwzględnieniem godzin brewiarzowych, choć odmawia się ją zwykle z pominięciem podziału godzinowego, ciągiem. Winno się godzinki sprawować chóralnie, podobnie zresztą jak Liturgię Godzin, ich pierwowzór; można jednak odmawiać je także indywidualnie. Poniżej tekst godzinek o świętym Mikołaju.

Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Prowadzący: Panie, otwórz wargi moje.
Wszyscy: A usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Prowadzący: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Wszyscy: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu… Amen. (Alleluja.)

8.1. Jutrznia

8.1.1. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone,
święty Mikołaju, wiarę w nas umacniaj.
Głęboką ufność dusza twa posiadła,
święty Mikołaju, wzmacniaj w nas nadzieję.
Ogniem miłości serce twe płonęło,
święty Mikołaju, miłość w nas rozpalaj.
Siłą umartwień ciało ujarzmiłeś,
święty Mikołaju, naucz nas pokuty.
Ludziom służyłeś każdym swoim czynem,
święty Mikołaju, pomóż służyć braciom.
Umiałeś jednać braci powaśnionych,
święty Mikołaju, uproś dar pokoju.
Już tu na ziemi słyniesz z wielu cudów,
święty Mikołaju, ratuj nas w potrzebach.
Niech Tobie, Królu łask, Chryste,
wraz z Ojcem pienie brzmi chwały,
i Ducha, światło wieczyste,
na wieki wielbi świat cały. Amen.

8.1.2. Antyfona

Raduj się, Mikołaju, który byłeś dla mieszkańców Mir czcigodnym ojcem i nauczycielem, dobry pasterzu owczarni Chrystusowej, pozwól mi pozdrawiać cię nieprzerwanie.

8.1.3. Czytanie

Bracia: Pamiętajcie o przełożonych waszych, którzy głosili wam słowo Boże: będąc świadkami końca ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże sam i na wieki. Nie dajecie się zwodzić przeróżnych i obcym naukom. (Hbr 13,7–8)

8.1.4. Wezwania

Prowadzący: Panie, Boże nasz, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwu Twojemu, strzeż pełni Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego domu, otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc.
Wszyscy: I nie opuszczaj nas, w Tobie pokładających nadzieję.
Prowadzący: Albowiem Twoje jest panowanie i Twoje jest królestwo, i moc, i chwała ― Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.
Wszyscy: Panie, zmiłuj się.
Prowadzący: Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi aniołami i świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
Wszyscy: Tobie, o Panie. Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.2. Pryma

8.2.1. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone… [nr 8.1.1.]

8.2.2. Antyfona

Każdy, kto przybiega pod skrzydła twojej nadziei, ojcze, i usilnie zwraca się do ciebie, i przynosi ci pozdrowienie, pomoc otrzymuje, Mikołaju, którą i mnie daruj, przez wszystkich błogosławiony.

8.2.3. Wezwania

Prowadzący: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
Wszyscy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący: Błogosławmy Panu.
Wszyscy: Bogu chwała.
Prowadzący: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.3. Tercja

8.3.1. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone… [nr 8.1.1.]

8.3.2. Antyfona

Równy apostołom, raduj się, Mikołaju, bowiem poniżyłeś herezje Ariusza i zwyciężyłeś podstępy Beliala swoimi modlitwami; nie przestawaj modlić się za sługi twoje.

8.3.3. Wezwania

Prowadzący: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
Wszyscy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący: Błogosławmy Panu.
Wszyscy: Bogu chwała.
Prowadzący: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.4. Seksta

8.4.1. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone… [nr 8.1.1.]

8.4.2. Antyfona

Ewangelii mocą daną z wysokości otarłeś wszelką łzę z oczu wielce cierpiących, noszący Boga, ojcze Mikołaju; dla głodnych okazałeś się żywicielem, a dla będących w głębinie morskiej cudownym wybawicielem, który ocalił ich z niebezpieczeństw, a pomocnikiem wszystkich innych, śpiewających Bogu: „Alleluja!”.

8.4.3. Wezwania

Prowadzący: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
Wszyscy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący: Błogosławmy Panu.
Wszyscy: Bogu chwała.
Prowadzący: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.5. Nona

8.5.1. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone… [nr 8.1.1.]

8.5.2. Antyfona

Każdy opowiada o tobie, wielce błogosławiony Mikołaju, jako o chętnym w nieszczęściu ratowniku; bowiem wiele razy w tym samym czasie po ziemi wędrujących i po morzu żeglujących wspierasz, zanim cię o to poproszą, i przed złem ochraniasz wszystkich śpiewających Bogu: „Alleluja!”.

8.5.3. Wezwania

Prowadzący: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
Wszyscy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący: Błogosławmy Panu.
Wszyscy: Bogu chwała.
Prowadzący: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.6. Nieszpory

8.6.1. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone… [nr 8.1.1.]

8.6.2. Antyfona

Prawdziwą pomocą jesteś na każdym miejscu dla wszystkich, Boga noszący Mikołaju, zebrałeś na modlitwie razem wszystkich zwracających się do ciebie, jako orędownik chętny i lekarz wszystkich ludzi, starających się o chwałę Boga.

8.6.3. Czytanie

Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go świętym olejem moim, by ręka moja zawsze z nim była i ramię moje go umacniało. Nic nie zyska w nim nieprzyjaciel, a duch nieprawości mu nie zaszkodzi. (Ps 88,21)

8.6.4. Wezwania

Prowadzący: Panie, Boże nasz, zbaw lud Twój i pobłogosław dziedzictwu Twojemu, strzeż pełni Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego domu, otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc.
Wszyscy: I nie opuszczaj nas, w Tobie pokładających nadzieję.
Prowadzący: Albowiem Twoje jest panowanie i Twoje jest królestwo, i moc, i chwała ― Ojca i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.
Wszyscy: Panie, zmiłuj się.
Prowadzący: Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi aniołami i świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.
Wszyscy: Tobie, o Panie. Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.7. Kompleta

8.7.1. Prowadzący: Niech nas święty Mikołaj swoją modlitwą wspomaga.

Wszyscy: I wyjedna u Boga, abyśmy przyobleczeni zostali łaską.

8.7.2. Hymn

Gorącą wiarą życie twe znaczone… [nr 8.1.1.]

8.7.3. Antyfona

Święty ojcze Mikołaju, rozgoniłeś burzę wszelkiej nieprawości opieką swoją i zaprowadziłeś nas do cichej przystani Bożej. Alleluja.

8.7.4. Wezwania

Prowadzący: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
Wszyscy: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Prowadzący: Błogosławmy Panu.
Wszyscy: Bogu chwała.
Prowadzący: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
Wszyscy: Amen.
Prowadzący: Módlmy się: Boże, któryś świętego Mikołaja, biskupa, wsławił niezliczonymi cudami, † spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy * uszli ognia piekielnego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, † który z Tobą i Duchem Świętym * żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

8.8. Ofiarowanie godzinek

Przez modlitwy i zasługi świętego wyznawcy Twojego Mikołaja, o Jezu, udziel mi łaski, o którą Cię proszę, jeśli będzie ona zgodna z Twoją świętą wolą i moim prawdziwym dobrem. Nie zważaj na moją słabość, lecz patrz na moją wiarę i na Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen. Chwała Ojcu…