Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Nowenna (od łac. novem ― dziewięć) to nabożeństwo rozłożone na dziewięć dni, choć równie dobrze może być rozłożone na dziewięć tygodni albo dziewięć lat, zazwyczaj poprzedzające jakieś większe święto lub uroczystość i przygotowujące do ich obchodu. Poniżej znajdują się dwie wersje nowenny do świętego Mikołaja.

5.1. I wersja

5.1.1. Modlitwa wstępna

Chwalebny święty Mikołaju, ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym ― uwolnienie, chorym ― zdrowie, studentom ― jasną myśl, żeglującym ― bezpieczny port, uwięzionym ― wolność. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez ciebie otrzymali pociechę i pomoc, której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc i my do ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy ci przedstawić. (Chwila ciszy na przedstawienie intencji.)

 

5.1.2. Modlitwa w kolejny dzień nowenny

 

5.1.2.1.  Dzień pierwszy

 

Święty Mikołaju, urodzony szlachetnie i żyjący w dostatkach, za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania ciebie, bym nie przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.

 

Prowadzący: Prawica Pańska go umocniła.

Wszyscy: Dlatego będzie błogosławiony na wieki.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.2.  Dzień drugi

 

Chwalebny święty Mikołaju, którego Kościół obdarzył możnością wspomagania bliźnich, uproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie Boga najwyższego, spełniania Jego świętej woli i zbawienia swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, abym zarządzenia Bożej Opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i z pokojem.

 

Prowadzący: Bóg zesłał na niego hojne błogosławieństwo.

Wszyscy: Szczerozłotą koronę włożył na jego głowę.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.3.  Dzień trzeci

 

O święty Mikołaju, mimo swej niewinności tak bardzo umartwiałeś swe ciało. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Proszę cię gorąco, święty i miłosierny mój opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty.

 

Prowadzący: Ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.

Wszyscy: Uczyniłeś go błogosławieństwem dla narodów.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.4.  Dzień czwarty

 

O święty Mikołaju, widok twej pokory, którą sobie obrałeś za przewodniczkę swego życia, zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia, a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego łaskę ukochania pokory, a znienawidzenia szatańskiej pychy.

 

Prowadzący: Bóg wybrał go i bardzo umiłował.

Wszyscy: Dał mu zamieszkać w swoim przybytku.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.5.  Dzień piąty

 

Święty Mikołaju, wielki cudotwórco! Podziwiam twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i twoją wielką miłość względem prześladowców. Boli mnie i zawstydza własna niecierpliwość, wstręt i nienawiść, jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek obrazili. Jakbym był szczęśliwy, gdybym za twoją przy­czyną otrzymał dar cierpliwości. Wysłuchaj dzisiaj mojej prośby.

 

Prowadzący: Kto trwa w miłości, trwa w Bogu.

Wszyscy: A Bóg trwa w nim.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.6.  Dzień szósty

 

O święty Mikołaju, twoje wielkie umiłowanie woli Bożej jakże gorzkim jest dla mnie wyrzutem niecierpliwości i buntu przeciwko świętym zamiarom Boskiej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej duszy, uważam za najwyższą karę. Uproś mi u Boga, święty mój opiekunie, cierpliwe znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie do­brotliwy Bóg zesłać raczy.

 

Prowadzący: Błogosławieni, których droga nieskalana.

Wszyscy: Którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.7.  Dzień siódmy

 

Święty Mikołaju, jakże mi daleko do twych wyżyn świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś piekła. Ja zaś, grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład, byłem sługą szatana. Proszę cię, święty Mikołaju, dopomagaj mi w walce z grzechem w życiu osobistym oraz bym starał się więcej o nawrócenie bliźnich.

 

Prowadzący: Myśli mego serca zawsze są przed Tobą.

Wszyscy: Panie, pomocy moja i mój Zbawicielu.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.8.  Dzień ósmy

 

Święty Mikołaju, jakże źle postępuję. Nie czuwam nad zmysłami. Zapominam, że one są właśnie tymi bramami, przez które śmierć wchodzi do mej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by dogodzić zmysłom. Chcę się poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę cię, święty mój obrońco, ulituj się i wyjednaj mi łaskę u Boga, bym panował nad swymi zmysłami.

 

Prowadzący: Błogosławieni, których droga nieskalana.

Wszyscy: Którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.2.9.  Dzień dziewiąty

 

Święty Mikołaju, rozważając twoją błogosławioną śmierć, pragnę i ja szczęśliwie żywot zakończyć ― z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. Chciałbym nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym cieszyć się z tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć.

 

Prowadzący: Błogosławieni, których droga nieskalana.

Wszyscy: Którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju.

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

5.1.3. Modlitwa za zakończenie

 

Mój dobroczyńco i opiekunie, święty Mikołaju, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci twojej odprawioną. Kocham cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, osiągnął chwałę niebieską i cieszył się wraz z tobą na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Wieczny odpoczynek…

 

5.2. II wersja

5.2.1. Modlitwa przygotowawcza

Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twej Miłości. Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelka nasza modlitwa i czynność zaczynała się zawsze od Ciebie i tak jak przez Ciebie rozpoczęta, przez Ciebie też była skończona. Amen.

Prowadzący: Boże, wysłuchaj naszej prośby o pomoc!
Wszyscy: Panie, pośpiesz nam z pomocą! Chwała Ojcu…

5.2.2. Modlitwy właściwe

Boże ojców naszych, który postępujesz z nami według Swej łagodności,
nie odejmuj od nas swego miłosierdzia,
lecz przez wstawiennictwo świętych pasterzy i wyznawców kieruj w pokoju naszym życiem.
Zebrawszy się dziś, wychwalamy was w pieśniach
jako niegasnące promienie duchowego słońca.
Wy bowiem, chwalebni pasterze i wyznawcy,
opromieniliście światłem tych,
co byli w ciemnościach niewiedzy,
wzywając wszystkich na szczyty pobożności.
Dlatego wołamy do was: „Bądźcie pozdrowieni,
jako fundament wszystkich ascetów.
Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc,
w potokach łez całkowicie potopiliście swoich wrogów.
Chwalebni wyznawcy, przyjąwszy dar uzdrowień,
módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich”. Amen.

O czysty i niezłomny wyznawco Jezusa Chrystusa, święty Mikołaju! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed tobą, którego wybrałem za swojego pośrednika i miłującego patrona, abym mógł być zaszczycony twym wstawiennictwem u Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi, Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego ci nie odmawiają i proszę cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzał na mnie jako na jedno z twych dzieci i wziął mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Wyproś mi łaskę, abym do końca mego życia zachował swą duszę czystą od wszelkiej skazy i przyozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów. Przyciągnięty twą wspaniałą łaskawością, proszę cię ze względu na twe wielkie i doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski … (należy wymienić tu swe życzenie; intencję, w której odprawia się nowennę), której pokornie od ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy. Święty Mikołaju, módl się za mną u Jezusa i Maryi! Amen.

Dostojny i wierny uczniu Ewangelii, chwalebny wyznawco Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiony tak wieloma łaskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacony o tak żywą wiarę i miłosierdzie! Święty Mikołaju, mireński biskupie, który dla twego Niebiańskiego Nauczyciela zachowałeś niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość w czasach, gdy Rzym był pogański i moralnie upadły, proszę cię, przez wzgląd na twe szlachetne zasługi, uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w objęciach Chrysta Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

5.2.3. Modlitwa wstawiennicza

W tej oto godzinie, o pełen chwały święty Mikołaju, nie ustawaj w modlitwie za nas, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Orędownictwem bowiem twoim i opieką chronieni, jedynemu w Trójcy Bogu Stwórcy wszechświata składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie teraz i na zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu…

5.2.4. Modlitwa końcowa

Święty Mikołaju, pasterzu mireński, spraw, aby wszyscy ludzie znosili z cierpliwością obecne utrapienia; abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą i wzniosłą, która obdarzyła cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła cię w tak wielką wiarę i siłę, która wyniosła cię na tak wysoki stopień świętości, pomagała ci wśród utrapień doczesnego życia i zaprowadziła cię w triumfie do wiecznej chwały. Amen.

5.2.5. Modlitwa na zakończenie całej nowenny

Święty Mikołaju, zachęcony twym przykładem do ćwiczenia się w najdoskonalszych cnotach, pełen ufności na widok nagrody za twe zasługi, postanawiam sobie podążać za tobą, chcąc unikać wszelkiego zła i dokładnie spełniać przykazania Boże. Wesprzyj mnie, o wielki święty wyznawco, ojcze Mikołaju, przez twe możne wstawiennictwo, a w szczególności uproś dla mnie czystość, wciąż nienaruszoną i niepokonaną siłę we wszystkich pokusach, wielkoduszność, która żadnej ofiary dla Boga nie uważa za zbyt wielką, i niezłomna wiarę w Jezusa Chrystusa, święty Kościół katolicki i jego najwyższą Głowę, Ojca wszystkich wiernych, Pasterza wszystkich pasterzy i Namiestnika Jezusa Chrystusa na ziemi. Oprócz tych łask, o które cię, święty Mikołaju, proszę, dołączam jeszcze inne upragnione łaski: … (można ewentualnie łaski te wymienić), które z pełnym zaufaniem mam nadzieję otrzymać przez twe możne wstawiennictwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.