Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

                                       

 

 

 

 

 

025 Fotor          PORZĄDEK  

                             NABOŻEŃSTW

230px-Kedzierzyn Mikolaja Fotor

 

                      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

12.09.2021 r. NIEDZIELA  XXIV  ZWYKŁA.

600 Za † Franciszka Sebesta.

730 Za Jana i Jadwigę Dragułów, † z rodziny Dragułów i Zielińskich.

900 Za † mamę i babcię Zofię Kielańską w 7 r. śm., † dziadków Katarzynę, Bronisława i Mieczysława i † ojca Józefa Łukasiewicz.

1030 Dziękczynna z okazji 28 r. ślubu Renaty i Wojciecha Wójcik z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. B., opiekę MB oraz w intencji całej rodziny.

1200 SUMA : W intencji Adama z okazji ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B., dar Mądrości w Duchu Świętym oraz opiekę MB.

1600 Za † brata Stanisława w r. śm., bratową Marię, brata Eugeniusza, męża Mariana, kuzyna Jana, rodziców Jana i Katarzynę, † z pokrewieństwa z obu stron.

1700 Nieszpory.

1900 Dziękczynna w intencji Henryka i Beaty z okazji 30 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. oraz w intencji dzieci.

 

13.09.2021 r. PONIEDZIAŁEK - św. Jana Chryzostoma.

630 Za † Franciszka Sebesta.

800 Za † ojca chrzestnego Leona Pańków prosząc by Pan Bóg przyjął go do Królestwa Bożego.

1800 Nabożeństwo Fatimskie.

1830 Do MB Fatimskiej w intencji żyjących i † członkiń Róży św. Teresy, aby żyjącym Bóg błogosławił a † przyjął do swego Królestwa.

 

14.09.2021 r. WTOREK –Podwyższenie Krzyża Świętego.

630 W intencji Parafian.

800 Za † Franciszka Sebesta.

1830 1.Dziękczynna w intencji Agnieszki z okazji 20 r. ur. dziękując za otrzymane łaski oraz prosząc o bł. B., zdrowie, opiekę MBNP i dary Ducha Świętego w wyborze drogi życiowej.

2. O dar nieba dla † Janiny Kłósek w 1 r. śm. i za † z rodziny Rygiel, Kłósek, Lamm, Behr, Owsińskich, Lewackich, Mohorowskich oraz za † Brygidę Zalewską.

 

15.09.2021 r. ŚRODA – NMP Bolesnej.

630 W intencji Parafian.

800 1. Dziękczynna w intencji Elżbiety Chruściel z okazji 87 r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. B., opiekę MB na dalsze lata.

2. Za † męża Jana, jego rodziców, rodzeństwo i jego krewnych.

1830 1. Za † Franciszka Sebesta.

2. Za † Tomasza Jary w 30 dzień po śm.

 

16.09.2021 r. CZWARTEK –św. Korneliusza i Cypriana.

630 W intencji Parafian.

800 Dziękczynna w intencji Marii z okazji kolejnej r. ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. B., opiekę MB i zdrowie na dalsze lata.

1830 1. Za † rodziców Wilhelma i Konstancję Piechaczek, † pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o nagrodę wieczna dla nich.

2. Za † rodziców Józefa i Marię Ciepiela, brata Kazimierza i siostrę Helenę oraz † z obu stron.

 

17.09.2021 r. PIĄTEK – Dzień powszedni.

630 W intencji Parafian.

800 W 6 r. śm. męża, ojca i dziadka Jana Kulosa, † jego rodziców, siostry oraz † z pokrewieństwa Kubistin, aby dobry Bóg przyjął ich do swego Królestwa.

1830 1. Za † męża i ojca Jerzego Migocz, † rodziców Jadwigę i Jana Pieczka, † teściów Agnieszkę i Leona, szwagra Alfonsa, szwagierkę Elżbietę, † z pokrewieństwa z obu stron.

2. Za † Walerię Rożec w 1 r. śm. oraz † męża.

 

18.09.2021 r. SOBOTA – św. Stanisława Koski.

630 Za † rodziców mamę Anielę w 25 r. śm., ojca Józefa Tytuła, † Reginę i Władysława Czajka, ciocię Janinę Brud i † dziadków z obu stron.

800 Za † mamę Gertrudę Tumulka, za ich rodziców, rodzeństwo z obu stron, † siostrę Dorotę, brata Gerarda, Franciszka Strychacz oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

1830 1. Za † rodziców Gudrum Nowak w r. śm., † Jana Nowak, † z rodziny z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące z prośbą o zbawienie i łaskę życia wiecznego w chwale Chrystusa.

2. Za † rodziców Józefę i Franciszka Dybaś i pokrewieństwo, † rodziców Helenę i Tadeusza Mędrys i pokrewieństwo, † dziadków Annę i Józefa Remsak i pokrewieństwo, † męża Bogumiła Piąsta i pokrewieństwo, † Małgorzatę Paszek i pokrewieństwo.

 

19.09.2021 r. NIEDZIELA  XXV  ZWYKŁA.

600 Za † Julię Biernat, Marię Szynol, Józefę i Władysława Matuszczyk, Paulinę i Rudolfa Penkala, Zbigniewa Bubnowskiego.

730 Dziękczynna z okazji 85 r. ur. Ireny Krupa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. oraz opiekę MB.

900 Za †męża, ojca i dziadka Józefa Łukasiewicz w 14 r. śm. oraz † rodziców Mieczysława i Zofię Kielańskich, † teściów Katarzynę i Bronisława Łukasiewicz.

1030 Za † ojca i dziadka Oskara Alker w r. śm., † mamę i babcię Adelajdę i † dziadków z obu stron.

1200 SUMA : Za † męża Andrzeja Mielnik w r. śm. z prośbą o dar życia wiecznego.

1330 Msza Święta w języku niemieckim ( w intencji rodziny Cibis).

1600 Dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski i opiekę, prosząc o bł. B., zdrowie, Dary Ducha Świętego, łaskę wiary dla wnuków i prawnuków: Lenki, Klaudii, Oliwera, Miłosza, Marcelina, Hani, Jakuba, Poli i Bartosza, oraz o zdrowie i bł. B. i dalszą opiekę MB dla Stanisławy i całej rodziny i za † Mariana, szwagra Jarosława w r. ur.

1700 Nieszpory.

1900 Za † męża Michała Rzeczkowskiego w 9 r. śm., † córkę Marię Stenzel, zięcia Jana.