Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. Judyma 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Numer konta (parafia):

70 2030 0045 1110 0000 0092 1800

Numer konta (cmentarz):

56 2030 0045 1170 0000 0465 2000

Pobierz rozdział w PDF

 

Rozdział niniejszy zawiera kilkanaście modlitw do świętego Mikołaja. Są wśród nich i modlitwy prozą, i modlitwy wierszowane; i modlitwy o charakterze uniwersalnym, które odmawiać można zawsze, i modlitwy przeznaczone do odmawiania w określonej porze dnia albo w konkretnej intencji.

4.1. Modlitwa poranna

Święty Mikołaju, pomóż mi przez twe możne wstawiennictwo, abym dzień dzisiejszy poświęcił memu Bogu i Stwórcy: przez spełnienie Jego świętej woli, przez głęboką miłość do Niego i przez wielką, czułą troskliwość w unikaniu wszelkich grzechów i uchybień.

Módl się za mną, święty Mikołaju, przez nieskończone zasługi twego i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę wszelkie dobro, które dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi wielkimi zasługami, z zasługami wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na Jego chwałę ― z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił wszystkie Swe dobre uczynki i cierpienia, i Swą gorzką śmierć.

Amen.

4.2. Modlitwa wieczorna

Święty Mikołaju, przy mym rachunku sumienia z dnia, który upływa, znajduję znów wiele spraw, których muszę serdecznie żałować. Módl się teraz za mnie, święty Mikołaju, abym z wielkiej miłości do Boga żałował popełnionych dziś grzechów i poprawił się.

O Boże, nieskończona dobroci i nieskończona miłości! Żałuję z miłości do Ciebie wszystkiego, co było dla Ciebie przykre i wszystkich grzechów mego całego życia. Proszę Cię o przebaczenie i poświęcam Ci za to na zadośćuczynienie nieskończone zasługi Twego Syna Jezusa Chrystusa, wszystkie ofiary Mszy świętej, zasługi Matki Zbawiciela i wszystkich świętych.

O dobrotliwy Boże, ile dobrego mi dzisiaj znów okazałeś! Jak wielkiej łaski mi dziś znów udzieliłeś! Nie mogę Ci wystarczająco podziękować. Jezu Chryste, Panie, przez wzgląd na zasługi świętego Mikołaja wejrzyj na mnie litościwie! Gdybym mógł Cię teraz przyjąć w Komunii świętej! Życzenie to jednoczę ze wszystkimi Komuniami duchowymi, których święty Mikołaj doznał na ziemi, i proszę Cię, pozwól mi kiedyś przyjąć Cię w owym wiecznym spokoju, w którym nie ma już snu i który jest życiem i miłością do Ciebie.

Amen.

4.3. Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich

O święty Mikołaju, cudotwórco naszych czasów, wyjednaj dla mnie czystość ciała i duszy, czystość serca i pragnień, czystość myśli i uczuć. Opiekuj się Kościołem Bożym, módl się o jego wywyższenie i pomyślność, módl się o wzrost wiary. Módl się, święty Mikołaju, za Ojca Świętego, za kapłanów, o wytrwałość wiernych, o nawrócenie się grzeszników, o ulgę dla dusz w czyśćcu, szczególnie tych dla mnie drogich.

O wielki święty, którego triumf obchodzimy na ziemi, wstaw się za mną, abym mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały twojej w niebie i wiecznie błogosławić Tego, który tak szczodrze wynagradza na wieczność za cierpienie przeżyte dla Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia doczesnego.

O święty Mikołaju, szczególnie święty wybrańcu Boży, gorący nasz wspomożycielu, wierny pasterzu i wyznawco, który tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętej wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym wstawiennictwem twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli służyć Jezusowi Chrystusowi przez całe nasze życie, a po śmierci zasłużyli na szczęście oglądania Jego oblicza w życiu wiecznym.

Amen.

4.4. Modlitwa o wszelką łaskę

4.4.1. Cnotliwy i niepokonany wyznawco Jezusa Chrystusa, święty Mikołaju! Z całkowitym oddaniem klękam pokornie przed Bogiem i proszę cię, abym został zaszczycony twym wstawiennictwem u twego boskiego nauczyciela Jezusa Chrystusa i u Maryi, Jego Najświętszej Matki, jak jest to z pożytkiem dla mego zdrowia cielesnego i duchowego. Wiem, że jesteś u nich obojga w najwyższych łaskach, tak że ci z pewnością niczego z tego, o co ich poprosisz, nie odmówią, jak tego dowodzi wiele niezliczonych cudów, które Bóg wszechmogący i miłosierny codziennie wszędzie sprawia, gdzie twe słodkie imię jest wypowiadane. Za sprawą swej wszechmądrej Opatrzności wyznaczył i wybrał ciebie Bóg, abyś przynosił nam pocieszenie i pomoc w tych dokuczliwych i groźnych, niespokojnych i pełnych zgryzoty czasach. Pałając doskonałą miłością, okazujesz się w szczególnie cudowny sposób działający i pomocny dla wiernych chrześcijan.

O łaskawy i godny podziwu cudotwórco! Proszę cię, spójrz na mnie, nędznego, jako na jedno z twych dzieci duchowych, i weź mnie w obronę przed okropnymi wrogami, którzy dziś bardziej niż kiedykolwiek grożą wściekłymi atakami i którzy dusze, okupione drogocenną krwią Zbawiciela świata, wszędzie biorą w niewolę w sposób prawie nie do przezwyciężenia i powodują bezprzykładne klęski. Ale ponieważ ty, o łaskawy patronie, tylko tym okazujesz swe dowody łaski i dobrodziejstwa, którzy wiodą życie niewinne i kochają czystość ciała i duszy, tylko tym, którzy są natchnieni czystą, żywą i czynną wiarą, chcę również, tak jak ty, z miłości do Jezusa Chrystusa znosić pokornie krzyż, utrapienia i cierpienia wszelkiego rodzaju na tej dolinie płaczu.

Zatem proszę cię, o dobry biskupie Mikołaju, zachowaj mi łaskę, abym do końca mego życia utrzymał swą duszę czystą od najmniejszej skazy i ponadto ozdabiał ją każdą cnotą, w szczególności z pełnym oddaniem memu Bogu i wobec cierpień, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej możliwości uzyskania pokuty za tak wiele grzechów. Proszę cię również, święty Mikołaju, o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy. Uwolnij mnie od każdego przykrego przypadku, z jakiej strony by mi nie groził!

Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

4.4.2.Chwalebny święty Mikołaju, szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz, i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich, tak duchowych, jak doczesnych, a szczególniej łaskę … (w tym miejscu wypowiada się intencję, w jakiej chce się modlić), jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego.

Pomnij także, o chwalebny święty biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół święty i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra.

Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Prowadzący: Módl się za nami, święty Mikołaju!

Wszyscy: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Prowadzący: Módlmy się: Boże, który błogosławionego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie go nimi wsławiać nie przestajesz, † daj nam, prosimy, * ażebyśmy przez zasługi i modlitwy jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

4.5. Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona chrzcielnego

Święty Mikołaju, którego imię na chrzcie świętym otrzymałem, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Udziel mi światła i rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach i przeciwnościach, kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.

Racz mi Twoją możną przyczyną u Boga wyjednać łaski i dary potrzebne do prowadzenia życia miłego Bogu, abym za Twoim przykładem wiernie służył Bogu i nieustannie postępował w cnotach, a kiedyś wraz z tobą w niebie radował się na wieki.

Amen.

4.6. Modlitwa do świętego Mikołaja ― patrona parafii

Święty Mikołaju, patronie naszej parafii i stróżu naszego kościoła, Twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, pracę i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością.

Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym ciebie ― wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą.

Módl się do Boga za chorych i cierpiących w naszej wspólnocie parafialnej. Uproś, patronie nasz, święty Mikołaju, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów.

Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga.

Amen.

4.7. Inne modlitwy

4.7.1. Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę. Za wstawiennictwem naszego patrona, świętego Mikołaja, biskupa, czuwaj nad nami wśród wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy mogli bez przeszkód kroczyć drogą wiodącą do zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

4.7.2. Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości, ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy, przez pokorę zdobyłeś wielkość, a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo. Ojcze, arcykapłanie Mikołaju, módl się do Boga–Chrystusa, by łaskawie podźwignął nas i wybawił dusze nasze. Amen.

4.7.3. Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak ty mu służyłeś. Amen.

4.7.4.  O kto, kto Mikołaja lubi, o kto, kto jemu wiernie służy,
temu święty Mikołaj na każdy czas pomaga ― Mikołaju.

O kto, kto mieszka w jego dworze, pomoc mu na ziemi i w morzu,
oddali od niego napaść, nie pozwoli w grzechy popaść ― Mikołaju.

O kto do niego się ucieka, wierność mu na zawsze przyrzeka,
ten nie będzie oszukany i grzechu uniknie rany ― Mikołaju.

Pasterzu duchowego stada, zbaw nas od szatańskiego jadu,
nie zalicz nas Ty, Boże, z kozłami, postawże nas z owieczkami ― Mikołaju.

„Mikołaj” ― imię to znamienne, zwycięstwu całkiem współimienne.
Zwyciężajże bisurmany, broń nas, wierne chrześcijany ― Mikołaju.

Zwycięża naszych wrogów wszędzie, pomocnik dla nas niechaj będzie!
A chcących nam tu zaszkodzić, raczże ich, ojcze, odwrócić ― Mikołaju.

Mikołaju, módl się ty za nami, prosimy ciebie tu ze łzami!
Będziemy cię wychwalali, imię twoje wysławiali ― Mikołaju. Amen.

4.7.5. O święty Mikołaju,
patronie drogi nasz,
ty twoich wiernych tutaj
od wieków w pieczy masz.
Jaśniejesz jak przed laty
miłością dzieciom twym,
dostępu zabraniając
wszelkim przygodom złym.

Tak skromny wśród nas stoisz,
choć chronisz wciąż lud twój
i wszystkim, co przychodzą
ślesz cichy uśmiech twój.
Przez cię cudowne zdroje
Bóg nam zsyła łask,
od których wokół świeci
jak ongiś jasny blask.

Stajemy dziś przez tobą
― twój wierny tobie lud,
a korząc serca nasze,
błagamy cię o cud.<
Proś, wielki pośredniku,
aby wszechmocny Pan
położył boskie dłonie
na dom nasz i na łan. Amen.

4.7.6. Niech będzie Bóg nasz uwielbiony
w świętym Mikołaju.
Pan Bóg go wybrał i obdarzył
łaską i miłością.
Tymi darami służył ludzkości
i jako biskup jest on nam wzorem
wiary i dobroci.

Święty Mikołaj opiekunem
więźniów i żeglarzy,
a także dzieci i młodzieży,
kupców i piekarzy.
Módl się za nami przed Boga tronem,
byśmy za tobą szli ku wieczności,
pełnej szczęśliwości.

Święty Mikołaj niech nas uczy
dzielić się z biednymi,
kochać maluczkich i cierpiących
słowem i czynami.
Byśmy na drodze naszego życia
byli świadkami Pana Jezusa,
świecąc cnót przykładem. Amen.

4.7.7. O święty Mikołaju, dziś cię twój błaga lud,
abyś w niebieskim raju wyprosił szczęścia cud.
Bo na tej biednej ziemi co krok się piętrzy krzyż,
naucz nas, nasz patronie, dźwigać go światło wzwyż.
Boleści, smutków wiele daj przetrwać, stróżu nasz,
wszak w twej dobroci i sile u Boga łaskę masz.
Bo na tej biednej ziemi któż pomóc może nam,
kto łzy nam otrzeć zdoła ― Bóg tylko jeden sam.
Ty, święty Mikołaju, strzeżesz nas tyle lat,
wśród burzy w naszym kraju wciąż bronisz naszych chat.
Bo na tej biednej ziemi któż wesprze smutny lud
― więc okaż nam, o święty, dobroci twojej cud. Amen.

4.7.8. Pragniesz cudów z nieba?
Ufać, błagać trzeba!
Mikołaj z pomocą
spieszy dniem i nocą.
Ciemnemu wzrok wraca,
choremu mąk skraca.

I rodzaj niewieści
w godzinę boleści,
gdy z wiarą go wzywa,
ratunek zdobywa:
wnet matki się cieszą,
dziękować mu spieszą.

Kto prawie zgubiony
przezeń jest zbawiony.
Ognie, mory, głody,
wojny, niepogody
i morskie otmęty
― świat jemu poddany.

Zagląda w więzienia
celem pocieszenia,
obrony niewinnych.
Wśród łez wielu innych
wdowy i sieroty
doznają szczodroty.

Jak ojciec strapionych,
jak brat uciśnionych
― uproś nam łask wiele
na duszy i na ciele.
Wejść pomóż do raju,
święty Mikołaju!

A Bogu naszemu
w swych świętych dziwnemu,
wszech wieków królowi,
Ojcu i Synowi,
i z Duchem społecznie,
cześć i chwała wiecznie. Amen.

4.7.9. Wszyscy wierni chrześcijanie
nie zapominajcie,
co za drogi, co za zacny
skarb od Boga macie:
święty Mikołaj, mąż boski,
biskup cudowny mireński,
co cudami i łaskami
zdobił krąg ziemski.

Ojcze święty, niepojęty,
co nas tak miłujesz,
utrapionych, zasmuconych
wszystkich nas ratujesz.
Do ciebie się uciekamy,
twojej opieki żądamy,
ciebie czcimy i chwalimy
― nie gardź czcicielami.

Ratuj w nędzy, co najprędzej,
pociesz nas we smutku,
uzdrów chorych i błogosław
naszemu dobytkowi.
Zachowaj od nieprawości,
od wszelkiej niewierności
>Po żywocie w pełnej cnocie
przywiedź do radości. Amen.